Büyüme Türleri ve Özellikleri
15 Mayıs 2024

Büyüme Türleri ve Özellikleri

Büyüme, Canlı organizmalarda gerçekleşen bu olay zamana bağlı olarak canlı yapısının her bölgesinde ya da belirli bir kısmında meydana gelen değişimlerdir. Büyüme olayı belirli bir süre geçtikten sonra ortaya çıkan, kendini belli eder. Üstelik Büyüme olayının gerçekleşmesi ile bedende birtakım değişimlerin gözlemlenmesi söz konusudur. Bu bahsetmiş olduğumuz değişimler ise nitelik boyutta bir değişim olmayıp nicel veriler elde edilerek ulaşılan ve belirli bir kanıya varmamıza yarayan verilerdir. Nicel verilerde gözlemlenen değişimler neticesinde büyüme olayının gerçekleşip gerçekleşmediğini söylemek mümkündür.

Büyümenin Anlaşılması

Büyüme olayı bütün canlılarda meydana gelen bir durumdur. Yani canlı hayata adımını attığı andan itibaren büyüme olayı da gerçekleşir. Bu yüzden de bu canlı yapı daha farklı boyutlarda yeni bir yapıya ulaşır. Bu oluşan yeni boyut eski boyuta oranla daha büyük olması sebebiyle büyümenin gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Ancak Büyüme denildiği zaman herkesin aklına boy bakımından genişleme olayı gelmektedir. Bu durum doğru olmakla birlikte büyüme olayını yalnızca boyun uzaması şekilde tanımlamak yanlış bir tespit olacaktır. Zira büyüme yalnızca boy bakımından uzamak olmayıp aynı zamanda da enine büyümeler de söz konusudur. Bu durumunu yanı sıra hem en hem boy bakımından genişlemenin olması da büyüme olarak adlandırılabilir. Yani hacim bakımından gelişmelerde büyüme olarak nitelendirilir.

Büyümede gerçekleşen nicel değerlendirmeler belirli bir düzeyde yaşanması beklenmektedir. Örneğin daha 3 yaşında olan çocuğunuz boy ve kilo düzeyini ele alıp incelediğinizde ilerleyen yaşlarda meydana gelen büyüme grafiği çıkarıldığında düzenli bir büyüme artış evresinin yaşandığını görmeniz mümkündür. Çünkü büyüme düzenli bir biçimde gerçekleşen bir olgudur. Ancak bazı istisnai durumlarda olabilir. Bunun sebebi ise büyüme hormonun aşırı salgılanması ya da olması gerekenden az salgılanmasından kaynaklanıp kendini göstermektedir.

Büyüme ile Gelişme Arasındaki Temel Fark

Büyüme olayı genellikle gelişme kavramı ile sık sık karıştırılan bir tanımdır. Büyüme ve gelişme birbirine çok benzer kavramlar olup birbirleri arasında olan ilişkiyi tespit ederek hareket etmek ve tanımı yapmak daha doğru bir davranış olacaktır. Öncelikle şunu belirtmek gerekirse her iki durumda yani hem büyüme olayında ve hem de gelişme olayında bedensel anlamda nicel veriler elde etmek mümkündür. Zaten büyüme ve gelişme olayını tespit etmek için nicel verilerden sık sık yararlanmamız gerekir. Bunun ile gelişmeyi büyümeden ayıran temel bir nokta ya da fark bulunduğunu belirtmek gerekir. Gelişme olayı Büyüme olayından farklı olarak nicel verilerle ifade edilmesinin yanı sıra nitel verilerin kullanılması da söz konusudur. Ancak büyümede böyle bir durum söz konusu değildir.

Büyümenin Gerçekleşmesi

Büyümenin gerçekleşebilmesi için canlı varlıkların dış çevreden elde ettikleri besinleri doğrudan ya da dolaylı yollardan alıp bu maddelerin kendi doku yapılarının bir parçası haline getirene kadar değişime uğratması neticesinde gerçekleşir. Yani dış çevreden elde edilen besin kaynakları gibi büyümeye etki eden maddelerin alınması sonucunda büyüme eylemi gerçekleşebilir. Bu besinler sayesinde birey daha çabuk bir şekilde büyür ve gelişir. Büyümek için besin maddelerinin alınması hayati bir önem arz etmektedir. Örneğin hayvanların büyümelerine katkı sağlayan birtakım besinleri almaları halinde diğer daha küçük türdeki hayvanların ya da bitki türlerinin de dokularını bedenine alırlar. Bitkiler ise havada bulunan karbondioksiti, topraktan elde ettikleri suyu ve çeşitli mineral yapılarını alarak fotosentez adı verilen olayı gerçekleştirerek kendi dokularını oluşturur ve büyümeyi sağlarlar. Bu döngü kendini sürekli olarak devam ettirir.

Büyüme Grafiği Tutmanın Önemi

Büyüme olayın canlıların olmaz ise olmazlarından birisi olup mutlaka her canlı varlığın büyümesi şarttır. Büyüme konusunda bireyin dikkat etmesi gereken en temel nokta ise büyüme düzeylerini iyi bilmeleri gerekir. Boy ve kilo takvimi oluşturarak büyüme grafiği oluşturulmasında yarar vardır. Bu sayede büyümenin yıllara göre değişimini gözlemek mümkündür. Hatta çocukluk devirlerinde büyüme grafiği yıllara göre değil aylara göre yapılması gerekir. Çünkü bu dönemde Büyüme olayı oldukça hızlı gelişmektedir. Ancak yetişkinlerde özellikle 20 yaşından sonra çok büyük değişimler söz konusu olmadığı için yıllık olarak tutmalarında bir sorun yoktur.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Büyüme Hormonu Zararları?

Büyüme Hormonu Zararları?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Büyüme Atakları Nelerdir?

Büyüme Atakları Nelerdir?

Lenf Nodu Büyümesi Belirtileri ve Tedavisi

Lenf Nodu Büyümesi Belirtileri ve Tedavisi

Lenf Bezi Büyümesi Belirtileri ve Tedavisi

Lenf Bezi Büyümesi Belirtileri ve Tedavisi

Kemik Büyümesi Belirtileri ve Tedavisi

Kemik Büyümesi Belirtileri ve Tedavisi

Bebeklerde Karaciğer Büyümesi Belirtileri ve Tedavisi

Bebeklerde Karaciğer Büyümesi Belirtileri ve Tedavisi

Güncel

Ben Büyümesi Belirtileri ve Tedavisi

Ben Büyümesi Belirtileri ve Tedavisi

Güncel

Rahim Büyümesi Belirtileri ve Tedavisi

Rahim Büyümesi Belirtileri ve Tedavisi